Společenství vlastníků jednotek (IČO 720 27 045) - Registrace

Svým přístupem na „Společenství vlastníků jednotek (IČO 720 27 045)“ souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud nesouhlasíte, neprodleně opusťte „Společenství vlastníků jednotek (IČO 720 27 045)“, nevstupujte na něj a nepoužívejte jej. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit a učiníme vše potřebné pro to, abychom vás o této změně informovali. Přesto je rozumné tyto podmínky průběžně sledovat vzhledem k tomu, že používáním „Společenství vlastníků jednotek (IČO 720 27 045)“ s nimi souhlasíte.

Naše fóra beží na systému phpBB, což je řešení internetového fóra, které je vydané pod licencí „General Public License“ a které je možno stáhnout z www.phpbb.com. phpBB software pouze zprostředkovává internetové diskuze. Pro další informace o phpBB navštivte: http://www.phpbb.com/.

Zavazujete se nepřispívat na fórum pohoršujícím, hanlivým, nevhodným, vulgárním nebo jiným materiálem, který by mohl porušovat platné zákony ve vaší zemi, zákony v zemi, kde sídlí „Společenství vlastníků jednotek (IČO 720 27 045)“, nebo platné mezinárodní právo. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z fóra a/nebo upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření. Souhlasíte s tím, že „Společenství vlastníků jednotek (IČO 720 27 045)“ má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv téma nebo příspěvek, pokud to bude považovat za nutné. Jako uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi. Přestože „Společenství vlastníků jednotek (IČO 720 27 045)“ ani phpBB neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá „Společenství vlastníků jednotek (IČO 720 27 045)“ ani phpBB zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.

 
cron