Pozvánky na Shromáždění SVJ

Všehochuť - dokumenty společenství

Moderátoři: Michal Michálek, Václav Blažek, Jan Jeřáb

Pozvánky na Shromáždění SVJ

Příspěvekod Václav Blažek » 23 bře 2012, 11:10

V tomto tématu budou umístěny pozvánky na Shromáždění SVJ
Václav Blažek
člen výboru
 
Příspěvky: 56
Registrován: 10 kvě 2009, 11:39
Bydliště: Sámova 1179/15

Pozvánka na 4. schůzi Shromáždění SVJ 2012

Příspěvekod Václav Blažek » 23 bře 2012, 11:14

POZVÁNKA NA 4. SCHŮZI SHROMÁŽDĚNÍ
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK „SÁMOVA“

Jan Jeřáb, jako předseda výboru Společenství vlastníků jednotek domu Sámova 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, Praha 10 se sídlem Sámova 1178/13, Praha 10, Vršovice.

svolává

Podle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění a v souladu se stanovami Společenství shromáždění společenství vlastníků jednotek domu Sámova 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, Praha 10 se sídlem Sámova 1178/13, Praha 10, Vršovice, IČ: 72027045, které se bude konat dne 25. dubna 2012 v 18,00 hod. v ZŠ Vršovice, U Vršovického nádraží 950/1, Praha 10 – Vršovice v zasedacím sále.

Účast všech členů společenství na shromáždění je žádoucí.

Program schůze shromáždění:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu.
2. Zhodnocení činnosti společenství za rok 2011 – zpráva o činnosti výboru SVJ a výsledku hospodaření společenství. Odsouhlasení účetní závěrky.
3. Návrh činnosti a plánu oprav pro rok 2012.
* oplechování komínů a oprava samotných komínů a větracích šachet
* rekonstrukce průchodů a jejich osvětlení
* předzahrádky – rekonstrukce
* výměna měřáků teplé a studené vody, topení
* výměna sklepních dveří
* rekonstrukce prostor v Sámově č. 15 pro výbor SVJ
* plán využití společných prostor
4. Návrh na časově omezené zvýšení příspěvků do fondu oprav na náklady spojené se správou společných částí domu o 5 Kč/m2 - především z důvodu výměny výtahů
5. Návrh změn kritéria na rozúčtování některých služeb a to z počtu přihlášených osob na m2.
6. Návrh na odměnu pro výbor SVJ, jako kompenzace za vynaložené náklady a čas členů výboru při práci pro SVJ.
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr

Registrace vlastníků jednotek začne 30 minut před zahájením schůze. Pokud se některý z vlastníků jednotek nechá zastupovat jinou osobou, musí být vybavena plnou mocí (vzor na druhé straně této pozvánky). V případě zmocnění se můžete obrátit na jakéhokoli člena výboru. Veškeré informace, týkající se činnosti společenství jsou k dispozici na webových stránkách http://www.samova.cz.

V Praze dne 22. března 2012

Jan Jeřáb v .r.
předseda výboru SVJ
Přílohy
pozvanka na VH 2012.doc
Pozvánka na Shromážděni 2012 včetně formuláře plné moci
(34 KiB) 1641 krát
Václav Blažek
člen výboru
 
Příspěvky: 56
Registrován: 10 kvě 2009, 11:39
Bydliště: Sámova 1179/15

Pozvánka na 5. schůzi Shromáždění SVJ

Příspěvekod Václav Blažek » 07 lis 2012, 19:16

V Praze 6. < 2012

Vážení spolumajitelé,

protože se blíží závěr roku 2012 a na naší poslední schůzi konané 25. 4. 2012 jsme si nebyli schopni odhlasovat plán činnosti a oprav na tento rok a ani platné zákony a stanovy SVJ neumožňují toto provést korespondenční metodou, jsme nuceni svolat ještě před zahájením roku dalšího 5. schůzi shromáždění našeho Společenství vlastníků bytových jednotek „Sámova“. Tato schůze se uskuteční dne 10. 12. 2012 v aule ZŠ U Vršovického nádraží 950/1, Praha 10 – Vršovice (viz Pozvánky na druhé straně tohoto dopisu). Jejím hlavním a prakticky jediným programem bude výše zmíněné odsouhlasení plánu činnosti a oprav SVJ na rok 2013.
Vzhledem k tomu, že tento plán musí odsouhlasit více jak 75% všech majitelů bytových jednotek, apelujeme na Vás, abyste se předmětné schůze SVJ zúčastnili, popřípadě abyste zplnomocnili za sebe někoho jiného. Bez odsouhlasení plánu nebudeme moci v příštím roce, vyjma udržovacích prací, provádět žádné větší úpravy a náš majetek tak bude ztrácet na hodnotě. Abychom neodsouhlasení předešli, tak jsme připravili pro Vás rozpis jednotlivých námi navrhovaných akcí na rok 2013 v podobě formuláře, který je součástí plné moci. V případě, že se 5. schůze Společenství nezúčastníte, prosíme o předání plné moci i s vyplněným formulářem Vašemu zmocněnci, který Vás bude na schůzi zastupovat.

Děkujeme za spolupráci a s pozdravem

Jan Jeřáb v. r.
předseda SVJ Sámova 1178 - 1184

-----------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA NA 5. SCHŮZI SHROMÁŽDĚNÍ
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK „SÁMOVA“

Jan Jeřáb, jako předseda výboru Společenství vlastníků jednotek domu Sámova 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, Praha 10 se sídlem Sámova 1178/13, Praha 10, Vršovice.

svolává

Podle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění a v souladu se stanovami Společenství shromáždění společenství vlastníků jednotek domu Sámova 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, Praha 10 se sídlem Sámova 1178/13, Praha 10, Vršovice, IČ: 72027045, které se bude konat dne 10. 12. 2012 v 18,00 hod. v ZŠ Vršovického nádraží 950/1, Praha 10 – Vršovice v zasedacím sále.

Účast všech členů společenství na shromáždění je žádoucí.

Program schůze shromáždění:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu
2. Návrh činnosti a plánu oprav pro rok 2013
předzahrádky – rekonstrukce
oplechování komínů a oprava samotných komínů a větracích šachet
rekonstrukce průchodů a jejich osvětlení
výměna sklepních dveří
rekonstrukce prostor v Sámově č. 15 pro výbor SVJ
návrh využití společných prostor
návrh řešení na částečné odstranění vlhkostí sklepů
návrh opravy kanalizačních přípojek ve vnitrobloku
návrh dalšího řešení rekonstrukce výtahů v jednotlivých domech SVJ
3. Informace o korespondenčním hlasování a o návrhu o změně znění platných Stanov SVJ
4. Diskuse
5. Usnesení
6. Závěr

Registrace vlastníků jednotek začne 30 minut před zahájením schůze. Pokud se některý z vlastníků jednotek nechá zastupovat jinou osobou, musí být vybavena plnou mocí (viz příloha této pozvánky). V případě zmocnění se můžete obrátit na jakéhokoli člena výboru. Informace, týkající se činnosti společenství, jsou k dispozici na webových stránkách http://www.samova.cz.

V Praze dne 6. listopadu 2012

Jan Jeřáb v .r.
předseda výboru SVJ

Příloha: Plná moc (2 stránky A4)
Podrobný návrh oprav a činnosti na rok 2012 (4 stránky A4)

Dokumenty:
Pozvánka
Plná moc (2 stránky A4)
Podrobný návrh oprav a činnosti na rok 2012 (4 stránky A4)
Václav Blažek
člen výboru
 
Příspěvky: 56
Registrován: 10 kvě 2009, 11:39
Bydliště: Sámova 1179/15

Pozvánka na 6. schůzi Shromáždění SVJ

Příspěvekod Václav Blažek » 10 lis 2013, 23:44

POZVÁNKA NA 6. SCHŮZI SHROMÁŽDĚNÍ
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK „SÁMOVA“

Jan Jeřáb, jako předseda výboru Společenství vlastníků jednotek domu Sámova 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, Praha 10 se sídlem Sámova 1178/13, Praha 10, Vršovice.

svolává

Podle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění a v souladu se stanovami Společenství shromáždění společenství vlastníků jednotek domu Sámova 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, Praha 10 se sídlem Sámova 1178/13, Praha 10, Vršovice, IČ: 72027045, které se bude konat dne 2. prosince 2013 v 17,45 hod. v ZŠ Vršovice, U Vršovického nádraží 950/1, Praha 10 – Vršovice v zasedacím sále.

Účast všech členů společenství na shromáždění je žádoucí.

Program schůze shromáždění:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu.
2. Zhodnocení činnosti společenství za rok 2012 – zpráva o činnosti výboru SVJ a výsledku hospodaření společenství. Odsouhlasení účetní závěrky.
3. Konec funkčního období většiny členů stávajícího Výboru SVJ. Nutno zvolit nové, či staronové členy do Výboru SVJ.
4. Návrh činnosti a plánu oprav pro rok 2014.
generální oprava výtahů
oprava samotných komínů a větracích šachet
výměna sklepních dveří
návrh využití společných prostor
5. Návrh řešení co s náklady spojenými s vyklízením nahromaděného odpadu ze společných prostor jednotlivým domům, ve kterých bylo toto vyklizení provedeno.
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr

Registrace vlastníků jednotek začne 30 minut před zahájením schůze. Pokud se některý z vlastníků jednotek nechá zastupovat jinou osobou, musí být vybavena plnou mocí (vzor na druhé straně této pozvánky). V případě zmocnění se můžete obrátit na jakéhokoli člena výboru. Veškeré informace, týkající se činnosti společenství jsou k dispozici na webových stránkách http://www.samova.cz.

V Praze dne 6. listopadu 2013

Jan Jeřáb v .r.
předseda výboru SVJ
--------------------------------------------------------------------------

Podrobný rozpis programu schůze shromáždění a návrh oprav a činnosti na rok 2014:

V případě Vaší osobní neúčasti na VH, kdy budete udělovat plnou moc svému zmocněnci, prosíme o zaškrtnutí Vašeho souhlasu či nesouhlas u každého bodu, u kterého je to potřeba, zvlášť. Souhlasy, či nesouhlasy jsou uvedeny na zadní straně plné moci.

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu
– stávající Výbor navrhuje Marii Martínkovou, jako zapisovatelku a Ing. Václava Blažka, jako ověřovatele.

2. Zhodnocení činnosti společenství za rok 2012 – zpráva o činnosti výboru SVJ a výsledku hospodaření společenství. Odsouhlasení účetní závěrky.
Zprávu přednese předseda Výboru SVJ J. Jeřáb. Zpráva o hospodaření za rok 2012 byla již v průběhu roku 2013 vyvěšena na nástěnkách v jednotlivých domech a na internetu.

3. Konec funkčního období většiny členů stávajícího Výboru SVJ.
Vzhledem k tomu, že většině členů stávajícího Výboru SVJ končí funkční období, je nutné na tomto 6. shromáždění našeho SVJ zvolit Výbor nový. Pro zjednodušení odstupují a znovu kandidují i členové Výboru, kteří mají platný mandát i pro příští rok (J. Jeřáb, E. Krahulíková). Níže je uveden seznam členů současného Výboru SVJ, u kterých je uvedeno, zda hodlají znovu kandidovat, nebo zda se rozhodli se dále na vedení SVJ nepodílet. Současný Výbor doporučujeme ctít nepsané pravidlo zmíněné na 1. ustanovující schůzi SVJ, aby se předsednictvo skládalo ze zástupců jednotlivých domů, tzn. aby si majitelé zvolili pouze jednoho člena z každého domu Sámova 1178 - 1184. Z tohoto důvodu a z důvodu nekandidování některých členů stávajícího Výboru SVJ je nutno, aby především za domy Sámova 1178/13 a Sámova 1180/17 byli do nového Výboru navrženi a zvoleni jejich zástupci. Odstupujícím členům se zatím nepodařilo za sebe zajistit náhradu, proto současný Výbor vyzývá obyvatele těchto domů, aby se domluvili a vybrali ze svého středu kandidáta, který bude představen na 6. schůzi shromáždění SVJ Sámova. V opačném případě nebude moci být místo za tyto domy v novém Výboru obsazeno.

Návrh Výboru SVJ na jeho nového složení:

Marie Martínková (člen Výboru, Sámova 13) – znovu nekandiduje – nutno zvolit zástupce za dům Sámova 1178/13
Ing. Stanislav Čermák (člen Výboru, Sámova 15)- znovu nekandiduje
Ing. Václav Blažek (člen Výboru, Sámova 15) – znovu kandiduje
Ing. Taťána Marešová (člen Výboru, Sámova 17) - znovu nekandiduje – nutno zvolit zástupce za dům Sámova 1180/17
Jan Pernt (člen Výboru, Sámova 19) - znovu kandiduje
Mgr. Eva Krahulíková (člen Výboru, Sámova 21) – znovu kandiduje
Jan Jeřáb (předseda Výboru, Sámova 23) – znovu kandiduje
Michael Soukup (místopředseda Výboru, Sámova 25) – znovu kandiduje

4. Návrh činnosti a plánu oprav pro rok 2014.

a) generální oprava výtahů

Důvod: Dle závěrů z poslední revize výtahů, kdy nám bylo sděleno, že jejich životnost končí a přestávají vyhovovat evropským normám, takže hrozí v blízké budoucnosti jejich uzavření, je nutno provést jejich generální rekonstrukci. Výbor SVJ oslovil s poptávkou, která měla pro všechny oslovené firmy stejné parametry (dodávka 7ks nových výtahů včetně stavebních úprav - tzv. na klíč), renovované firmy na našem trhu Otis, Kone, Thysen, Schindler, Tramontáže a stávající servisní firmu Ctibůrek. Kromě firmy Tramontáže jsme obdrželi od všech ostatních firem nabídky v řádně požadovaném termínu. Všechny firmy byly naše výtahy zaměřit a nabídly nám své standardy. Ceny všech nabídek se pohybovaly od 850 tis do 1.200 tis za jeden výtah. Ale tyto ceny nebyly úplně vypovídající, protože některé firmy zcela neupřesnily stavební úpravy. Požádali jsme našeho spolubydlícího pana Dostála ze Sámova 13, který v oblasti výtahů působí více jak 35 let a to především jako revizní technik, aby nám pomohl s rozklíčováním jednotlivých nabídek po technické stránce. Chtěli jsme finanční stránku dát až na druhou stranu po aspektu funkčnosti, záruk, použitých komponentů (české, zahraniční, z východu / ze západu), poruchovosti a hlavně také nabízených servisních služeb po uplynutí záruční doby. Investice do výtahů je investice na desítky let, proto cena až na druhém místě. Byly nám panem Dostálem doporučeny (chtěli jsme dvě firmy) : Kone a Ctibůrek. Obě firmy jsme vyzvali k vypracování finálních nabídek. Pan Ing. S. Čermák s panem M. Soukupem navíc navštívili výtahy již realizované těmito firmami.

Následně došlo k obdržení finálních nabídek od oslovených firem Kone a Ctibůrek:
Firma Kone - cena dodávky celkem 7.406.000,- Kč s DPH, cena měsíčního servisu 8.538,- Kč s DPH / za 7 výtahů , všechny komponenty jsou jejich provenience, pohonná jednotka firmou vyvinuta včetně řídících systémů, kvalitní provedení, záruka 5let.
Firma Ctibůrek - cena dodávky celkem 6.428.996,- Kč s DPH, cena měsíčního servisu 6.778,- Kč s DPH / za 7 výtahů,  všechny komponenty jsou české nebo německé výroby, vlastní technologie monitoringu v případě závady, záruka 5let a na některé komponenty 10 let.

Po obdržení finálních nabídek došlo ke schůzce ve složení: pan Dostál, pan Soukup a Ing. Čermák, ze které vyplynulo doporučení, které posléze odsouhlasilo předsednictvo SVJ, odsouhlasit shromážděním SVJ jako dodavatele Ctibůrek výtahy s.r.o. Navíc bylo doporučeno rozšířit nabídku o zvětšení dveří z "70" na "80" za celkovou cenu 82.320,- Kč s DPH a vyřízení všech povolení pro úřady za 21.600,- Kč s DPH.
Výsledná cena dodávky od současného Výboru doporučované firmy Ctibůrek výtahy činí 6.532.916,- Kč s DPH.

Návrh: Výměna veškerých komponentů výtahů, rekonstrukce výtahové šachty, rozšíření dveří výtahu. Na základě výběrového řízení, které proběhlo v roce 2013 byla Výborem SVJ vybrána nabídka firmy Ctibůrek výtahy s.r.o. Dle této nabídky bude provedena rekonstrukce výtahů v jejich stávajícím rozsahu, tzn. do 5. patra. Do prostorů podkroví tuto rekonstrukci nelze provést z důvodu konstrukce domů, kdy strojovna výtahů je umístěna v místech možného prodloužení výtahové šachty, ale na oparné desce, která je zároveň nosným prvkem celého domu. Její stavební úpravy by byly rozsáhlé a mimo finanční možnosti našeho SVJ. Detailnější informace o nabídce firmy Ctibůrek výtahy s.r.o. budou sděleny na VH.

Cena: dle přijaté nabídky 6.532.916,- Kč s DPH.

b) oprava samotných komínů a větracích šachet

Důvod: I přes odsouhlasení oprav na 5. schůzi shromáždění SVJ v roce 2012 nemohlo dojít k jejich realizování, protože po velmi detailní prohlídce byly zjištěny tak rozsáhlé závady, jejichž odstranění výrazně přesahovalo odsouhlasenou částku. Důvodem navržení opravy je zvětrání cihlových a betonových komponentů komínů a větracích šachet nad úrovní střechy – pád částí cihel a betonů na střechu – ničení střešní krytiny a střešních oken (v roce 2013 muselo dojít k nutné opravě střechy více jak 5x), nebezpečí zranění chodců. Nepoužívání komínů a s tím spojená vyhláška o čištění a údržbě komínů.

Návrh: Oprava poškozených a špatně provedených komponentů oplechování. Nahrazení poškozených cihel, vyspárování komínů a větracích šachet. Zabezpečení komínů a šachet proti pádu částí cihel a betonů (s největší pravděpodobností omítnutím komínů). Součástí zabezpečení komínů bude provedeno i jejich zaslepení, protože i když jsou nefunkční, tak dle nové vyhlášky musí být nepoužívaný komín zaslepen.

Cena: dle přijatých nabídek do 500.000,- Kč s DPH.

c) výměna dveří vedoucích ke sklepům

Důvod: V každém vchodu jsou 2 - 3 dveře, které uzavírají prostor, kde jsou sklepy. Velmi často jsou rozlomené či jinak poničené. Navíc bylo zjištěno, že většina dveří a jejich zárubní (dřevěné) jsou ve spodních partiích uhnilé a postupně se bortí.

Návrh: Výměna zmíněných dveří i s výměnou zárubní za plechové.

Cena: Plechové dveře cca 80.000,- Kč bez DPH
Plechové zárubně i s instalací (zednické práce) cca 40.000 – 50.000,- Kč bez DPH

Uvedené kalkulace jsou orientační při 20 ks dveří včetně kování a instalace.

d) návrh využití společných prostor

Důvod: Návrh vychází z aktuálních možností a ze snahy umožnit co nejlepší využití společných prostor (ve prospěch členů SVJ) s co nejmenším negativním dopadem na čerpání prostředků z fondu oprav.
Návrh: 1. Zřízení kočárkárny/kolárny. To předpokládá rozumnou míru zabezpečení, zejména opravu dveří, ev. výměnu zámků (
může realizováno spolu s předchozím bodem výměny dveří vedoucích ke sklepům). Riziko možných krádeží by nesl každý za své věci sám. Pokud by šlo o místnost, kde úklidová služba bere vodu, přívod vody by se mohl posunout na chodbu, samozřejmě by se zamkl. Budou stanovena pravidla využívání této místnosti.
2. Zřízení dalších sklepních kójí v prostorách, kde je to technicky možné. Za každý vchod se zjistí požadavky zájemců z řad majitelů bytů a podle možností se uspokojí. Přednostně těch, kteří sklep nemají, pak těch, kteří mají sklep ve špatném stavu (vlhkost, špatný přístup apod.) atd. Zřízení kójí by zajistil výbor SVJ proto, aby byly všechny stejné, ale náklady by se přeúčtovaly příslušným členům SVJ. Velikost kójí by byla stanovena s ohledem na velikost ostatních sklepů a podle možností daného vchodu, a to se snahou uspokojit při rozumné velikosti kóje všechny zájemce. Využívání 2. a další kóje bude zpoplatněno.
3. Eventuelní zbývající prostory by byly nabídnuty k pronájmu, a to za velmi přísných podmínek, aby využití těchto prostor nebylo v rozporu s domovním řádem, nerušilo obyvatele domu atd. Tyto podmínky by schvalovalo shromáždění.

Cena/náklad: oprava dveří/zámků do 3.000,- Kč/ks, kóje by hradili zájemci


5. Návrh rozúčtovat náklady spojené s vyklízením nahromaděného odpadu ze společných prostor jednotlivým domům, ve kterých bylo toto vyklizení provedeno.

Důvod: Po odstranění odpadu v jednotlivých domech v roce 2012, došlo k jejich opětovnému nahromadění. I přes několikeré výzvy Výboru nedošlo k jejich odstranění. Týká se to ale jen některých domů našeho SVJ. Na základě požární revize je nutno tento odpad ze společných prostor odklidit.

Návrh: Vzhledem k tomu, že nahromadění odpadu ve společných prostorách se týká jen některých domů, Výbor navrhuje dvě možnosti řešení:
1. Každý rok bude Výborem objednán kontejner a odklizení nahromaděného odpadu ve společných prostorách s tím, že by každý ze členů SVJ mohl do tohoto kontejneru vhodit nepotřebné věci a veškeré výdaje s tímto spojené by byly hrazeny ze společných prostředků SVJ.
2. Bude objednáno odklizení odpadu vždy podle potřeb a náklady s tím spojené by byly rozúčtovány pouze na ty domy, kterých se to týká.

6. Diskuse

7. Usnesení

8. Závěr
Václav Blažek
člen výboru
 
Příspěvky: 56
Registrován: 10 kvě 2009, 11:39
Bydliště: Sámova 1179/15

Pozvánka na 7. schůzi Shromáždění SVJ

Příspěvekod Václav Blažek » 09 lis 2014, 14:58

POZVÁNKA NA 7. SCHŮZI SHROMÁŽDĚNÍ
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK „SÁMOVA“
Jan Jeřáb, jako předseda výboru Společenství vlastníků jednotek domu Sámova 1178,
1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, Praha 10 se sídlem Sámova 1178/13, Praha 10,
Vršovice.
svolává
Podle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění a v souladu se stanovami Společenství
shromáždění společenství vlastníků jednotek domu Sámova 1178, 1179, 1180, 1181, 1182,
1183, 1184, Praha 10 se sídlem Sámova 1178/13, Praha 10, Vršovice, IČ: 72027045, které se
bude konat dne 25. listopadu 2014 v 18,00 hod. v ZŠ Vršovice, U Vršovického nádraží
950/1, Praha 10 – Vršovice v zasedacím sále.
Účast všech členů společenství na shromáždění je žádoucí.
Program schůze shromáždění:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu.
2. Zhodnocení činnosti společenství za rok 2013 – zpráva o činnosti výboru SVJ a
výsledku hospodaření společenství. Odsouhlasení účetní závěrky.
3. Návrh činnosti a plánu oprav pro rok 2015.
- návrh oprav zdiva a podlah u vstupů do sklepů
- návrh úpravy kontejnerových stání
- návrh výmalby chodeb všech domů
- návrh čištění a opravy římsy v 5. patře a instalace zábran proti holubům
4. Diskuse
5. Usnesení
6. Závěr
Registrace vlastníků jednotek začne 30 minut před zahájením schůze. Pokud se některý
z vlastníků jednotek nechá zastupovat jinou osobou, musí být tato osoba vybavena plnou mocí
(vzor na druhé straně této pozvánky). V případě zmocnění se můžete obrátit na jakéhokoli
člena výboru. Veškeré informace, týkající se činnosti společenství jsou k dispozici na
webových stránkách http://www.samova.cz.
V Praze dne 31. listopadu 2014
Jan Jeřáb v .r.
předseda výboru SVJ

----------------------------------------------

Podrobný rozpis programu 7. schůze shromáždění a návrh oprav a činnosti
na rok 2015:
V případě Vaší osobní neúčasti na VH, kdy budete udělovat plnou moc svému
zmocněnci, prosíme o zaškrtnutí Vašeho souhlasu či nesouhlas u každého bodu, u
kterého je to potřeba, zvlášť. Souhlasy, či nesouhlasy jsou uvedeny na zadní straně plné
moci.
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu
– stávající Výbor navrhuje Marii Martínkovou (Sámova 13), jako zapisovatelku a Ing.
Václava Blažka, jako ověřovatele.
2. Zhodnocení činnosti společenství za rok 2013 – zpráva o činnosti výboru SVJ a
výsledku hospodaření společenství. Odsouhlasení účetní závěrky.
Zprávu přednese předseda Výboru SVJ J. Jeřáb. Zpráva o hospodaření za rok 2013 byla již
v průběhu roku 2014 vyvěšena na nástěnkách v jednotlivých domech a na internetu.
3. Návrh činnosti a plánu oprav pro rok 2015.
a) návrh oprav zdiva a podlah u vstupů do sklepů
Důvod: Vzhledem k tomu, že ve většině domů jsou podlahy a zdivo v prostoru vstupů
do sklepů značně poškozeny, především díky vlhkosti, je nutno provést jejich
opravu.
Návrh: Po oslovení specializovaných firem bylo doporučeno otlučení vlhkých a
poškozených omítek až na zdivo do úrovně cca 1,0 m nad podlahu a jejich
následné omítnutí sanační omítkou. V případě podlah by se jednalo o jednolitý,
vodu propustný povrch.
Cena: celkem cca 300.000,- Kč bez DPH
b) návrh úpravy kontejnerových stání
Důvod: Vzhledem k předchozí úpravě předzahrádek výbor doporučuje i úpravu
kontejnerových stání.
Návrh: Provedení zastřešení kontejnerových stání (železná konstrukce) a oprava jejich
zdí.
Cena: do 50.000,- Kč bez DPH / 1 stání
c) návrh výmalby chodeb všech domů
Důvod: Po provedení rekonstrukce výtahů, výměny sklepních dveří, plánovaných
oprav podlah a zdiva a zásahů při rekonstrukcích jednotlivých bytů (nové
vchodové dveře, rozvody) by bylo záhodno sjednotit i interiéry domů.
Návrh: Odstranění nefunkčních lišt pro elektrické rozvody, celková výmalba chodeb a
schodiště, nalakování zábradlí a dveří od plynoměrů.
Cena: cca 50.000,- Kč bez DPH / vchod
d) návrh čištění a opravy římsy v 5. patře a instalace zábran proti holubům
Důvod: Při rekonstrukci komínů bylo zjištěno částečné poškození oplechování a značné
znečištění holubím trusem římsy v 5. patře.
Návrh: Odstranění holubího trusu, oprava římsy, její natření a instalace ochranných
prvků proti holubům (zábrany, bodla).
Cena: cca 110.000 – 120.000,- Kč bez DPH
4. Udělení mandátu výboru SVJ k jednání pro případný odkup/pronájem kotelny
Vzhledem k poměrně vysokým provozním nákladům na teplo a špatné komunikaci
s provozovatelem kotelny, se chce výbor SVJ pokusit vyřešit tuto situaci jednáním
s majitelem kotelny (MČ 10) o případném odkupu, či pronájmu kotelny do rukou našeho SVJ.
5. Diskuse
6. Usnesení
7. Závěr

----------------------------------

Pozvánka na 7. schůzi Shromáždění SVJ
Václav Blažek
člen výboru
 
Příspěvky: 56
Registrován: 10 kvě 2009, 11:39
Bydliště: Sámova 1179/15

Pozvánka na 8. schůzi Shromáždění SVJ

Příspěvekod Václav Blažek » 04 lis 2015, 09:46

Plná pozvánka je v přiloženém dokumentu Pozvánka na 7. schůzi Shromáždění SVJ.

POZVÁNKA NA 8. SCHŮZI SHROMÁŽDĚNÍ
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK „SÁMOVA“
Jan Jeřáb, jako předseda výboru Společenství vlastníků jednotek domu Sámova 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, Praha 10 se sídlem Sámova 1178/13, Praha 10, Vršovice.

svolává

Podle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění a v souladu se stanovami Společenství shromáždění společenství vlastníků jednotek domu Sámova 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, Praha 10 se sídlem Sámova 1178/13, Praha 10, Vršovice, IČ: 72027045, které se bude konat dne 3. prosince 2015 v 18,00 hod. v ZŠ Vršovice, U Vršovického nádraží 950/1, Praha 10 – Vršovice v zasedacím sále.

Účast všech členů společenství na shromáždění je žádoucí.

Program schůze shromáždění:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu.
2. Zhodnocení činnosti společenství za rok 2014 – zpráva o činnosti výboru SVJ a výsledku hospodaření společenství. Odsouhlasení účetní závěrky.
3. Informace o stavu odkupu kotelny od MČ Praha 10.
4. Informace o stavu přípravy nových stanov SVJ.
5. Informace a odhlasování způsobu rozúčtování položek a služeb souvisejících s vlastnictvím bytu dle platného NOZ.
6. Informace o dlouhodobém plánu investic.
7. Návrh činnosti a plánu oprav pro rok 2016.
- návrh úpravy kontejnerových stání
- návrh úpravy (oplocení) předzahrádek ve vnitrobloku
8. Diskuse
9. Usnesení
10. Závěr

Registrace vlastníků jednotek začne 30 minut před zahájením schůze. Pokud se některý z vlastníků jednotek nechá zastupovat jinou osobou, musí být tato osoba vybavena plnou mocí (vzor na druhé straně této pozvánky). V případě zmocnění se můžete obrátit na jakéhokoli člena výboru. Veškeré informace, týkající se činnosti společenství jsou k dispozici na webových stránkách http://www.samova.cz.

V Praze dne 31. října 2015
Jan Jeřáb v.r.
předseda výboru SVJ

Podrobný rozpis programu 8. schůze shromáždění a návrh oprav a činnostina rok 2016:

V případě Vaší osobní neúčasti na VH, kdy budete udělovat plnou moc svému zmocněnci, prosíme o zaškrtnutí Vašeho souhlasu či nesouhlas u každého bodu, u kterého je to potřeba, zvlášť. Souhlasy, či nesouhlasy jsou uvedeny na zadní straně plné moci.

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu
– stávající Výbor navrhuje Marii Martínkovu (Sámova 13) jako zapisovatelku a Ing. Václava Blažka jako ověřovatele.

2. Zhodnocení činnosti společenství za rok 2014 – zpráva o činnosti výboru SVJ a výsledku hospodaření společenství. Odsouhlasení účetní závěrky. Zprávu přednese předseda výboru SVJ J. Jeřáb. Zpráva o hospodaření za rok 2014 byla již v průběhu roku 2015 vyvěšena na nástěnkách v jednotlivých domech a na internetu.

3. Informace o stavu odkupu kotelny od MČ Praha 10. Výbor SVJ během roku 2015 nechal vytvořit Analýzu vytápění. Její závěr je takový, že je možné, pokud MČ nebude souhlasit s odkupem stávající kotelny, instalovat v jiných částech našich domů jinou kotelnu, popřípadě tepelná čerpadla. V případě nové kotelny by se ednalo o cenu cca 4,33 mil. Kč. Roční úspora by pak oproti současnému stavu činila cca 650 tis. Kč a návratnost investice by byla cca 6,7 let. V případě tepelných čerpadel by se jednalo o cenu cca 8,1 mil. Kč. Roční úspora by pak oproti současnému stavu činila cca 835 tis. Kč a návratnost investice by byla cca 9,75 let. Vzhledem k možným problémům napojení tepelných čerpadel na současný otopný systém se Výbor spíše přiklání k variantě kotelny. Přesto primárně se chceme spíše dohodnout na odkupu stávající kotelny. Proto Výbor oslovil MČ Praha 10 se žádostí o její odkup za zbytkovou hodnotu (srpen 2015). Doposud jsme ale neobdrželi žádnou odpověď.

4. Informace o stavu přípravy nových stanov SVJ.
Vzhledem k tomu, že naše SVJ musí mít nové stanovy až k 31. 12. 2016 a v nedávné době Výbor dostal k dispozici další podklady k jejich úpravě, rozhodl se Výbor prozatím na této VH o stanovách nerozhodovat. V domech a na internetu bude v nejbližší době k dispozici návrh budoucích Stanov tak, aby se k nim mohl každý člen našeho SVJ vyjádřit. Pro přijímání pozměňovacích návrhů je konečný termín 28. 2. 2016. Následně bude vyhotoveno konečné znění nových Stanov připravených k odhlasování na VH v roce 2016.

5. Informace a Odhlasování způsobu rozúčtování položek a služeb souvisejících s vlastnictvím bytu.
Dle nového Občanského zákoníku (dále NOZ) a spolu s ním i se zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění pojených s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty, upozorňujeme na některé změny, které se týkají rozúčtování položek a služeb souvisejících s vlastnictvím bytů a to: (viz přiložený dokument)

6. Informace o dlouhodobém plánu investic
Výbor připravil na 8. schůzi shromáždění našeho Společenství vlastníků bytových jednotek „Sámova“ plán dlouhodobých investic. Za primární investici považuje výbor odkup, popřípadě novou instalaci kotelny. V případě odkupu očekáváme výrazně nižší cenu než je ceno kotelny nové, tj. cca 4,33 mil. Kč. Mezi další dlouhodobé investice je nutno zařadit především rekonstrukci elektroinstalací ve společných prostorách a rekonstrukci otopného systému (ústřední topení). Na základě jišťovaných možných nákladů je níže uveden rozpis plánovaných investic i s plánovaným termínem jejich realizací. Termín realizací se ale může změnit a to dle aktuální potřeby.

Kotelna – předpokládaná investice max. 4,5 mil Kč – termín: rok 2016
Elektroinstalace – předpokládaná investice cca 1,0 mil Kč/dům – termín: nejdříve rok 2020
Otopný systém – zatím neupřesněno, ale předpokládaná investice min. 1,0 mil Kč/dům –
termín: nejdříve rok 2020

7. Návrh činnosti a plánu oprav pro rok 2016.
a) návrh úpravy kontejnerových stání
Důvod: Vzhledem k častému znečištění okolí kontejnerů lidmi, kteří nebydlí v domech našeho SVJ, výbor navrhuje úpravu kontejnerových stání.
Návrh: Provedení instalace uzamykatelné brány (posuvná, na koleji) a zastřešení kontejnerových stání (ocelová konstrukce) a oprava jejich zdí (viz vzorové
foto) (viz přiložený dokument).
Václav Blažek
člen výboru
 
Příspěvky: 56
Registrován: 10 kvě 2009, 11:39
Bydliště: Sámova 1179/15

Pozvánka na 9. schůzi Shromáždění SVJ

Příspěvekod Václav Blažek » 16 říj 2016, 21:49

Václav Blažek
člen výboru
 
Příspěvky: 56
Registrován: 10 kvě 2009, 11:39
Bydliště: Sámova 1179/15

Pozvánky na 10. schůzi Shromáždění SVJ

Příspěvekod Václav Blažek » 10 pro 2017, 23:31

Václav Blažek
člen výboru
 
Příspěvky: 56
Registrován: 10 kvě 2009, 11:39
Bydliště: Sámova 1179/15


Zpět na Dokumenty (stanovy, domovní řád, smlouvy)

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

cron